Naslovnica

O društvu

Odvjetničko društvo Krsnik & Partneri nastalo je preoblikovanjem kaznene kancelarije pok. odvjetnika Krešimira Krsnika osnovano 1989 .g. u društvo s ograničenom odgovornošću u kojem danas djeluje troje odvjetnika – partnera društva, svi s dugogodišnjim odvjetničkim iskustvom.

Odvjetničko društvo Krsnik & Partneri pruža pravne usluge domaćim i inozemnim fizičkim i pravnim osobama te posluje u Zagrebu, sa sjedištem na adresi Boškovićeva 8, a ujedno suradnju ostvaruje i s kolegama u Osijeku, Zadru, Dubrovniku, Rijeci, Puli i drugim gradovima, čime je osigurano  i sveobuhvatno pružanje odvjetničkih usluga u  Republici Hrvatskoj.

V A Ž N O : Odvjetnik Vam je najpotrebniji, najisplatljiviji i najkorisniji prije poduzimanja aktivnosti da se izbjegnu mogući nesporazumi. Kad dođe do spora pravna situacije  često je složenija od onoga  kako se u početku činilo. Izbjegnite sudske sporove.

Naši odvjetnici u  pružanju odvjetničkih usluga nastupaju timski svaki sa svojim posebnim iskustvom   u različitim pravnim područjima, a težište aktivnosti  stavljeno je na slijedeće grane prava:

  • kazneno i prekršajno pravo (sastav kaznene prijave, sastav prijedloga sucu istrage radi provođenja dokaznih radnji, sastav optužnice i preuzimanje progona protiv okrivljenika, sastav odgovora na optužnicu, sastav pisane obrane u prekršajnom postupku, zastupanje stranaka pred prekršajnim sudom, zastupanje oštećenika u kaznenom postupku, zastupanje prava žrtava, postavljanje imovinskopravnih zahtjeva, sastav Ustavnih tužbi, sastav i podnošenje tužbi Europskom sudu za ljudska prava);
  • autorsko i pravo industrijskog vlasništva (dubinska analiza, registracija i zaštita žiga, patenta i industrijskog dizajna te zaštita autorskih i srodnih prava),
  • vođenje projekata ulaganja u nekretnine, rješavanje imovnskopravnih odnosa (kupoprodaja nekretnina, prostorno uređenje i gradnja, pravno savjetovanje vezano za ulaganja u nekretnine, sastavljanje ugovora o projektiranju i gradnji u skladu s pravilima FIDIC-a);
  • obvezno pravo (sastavljanje ugovora i drugih isprava iz obveznopravnih odnosa, pravno savjetovanje i zastupanje u sporovima pred sudom, naknada materijalne i nematerijalne štete, naplata potraživanja i osiguranje naplate potraživanja);
  • trgovačko pravo i pravo društava (dubinska analiza trgovačkih subjekata, osnivanje trgovačkih društava, preuzimanja i spajanja (M&A), restrukturiranje, likvidacija i stečaj trgovačkih društava, sastavljanje trgovačkih ugovora, zastupanje u registarskim postupcima te savjetovanje i priprema dokumenata potrebnih za upravljanje društvima);
  • radno pravo (tužbe i radni sporovi, zahtjevi za zaštitu prava radnika, sastavljanje ugovora o radu, ozljede na radu, tužbe u svezi s isplatom plaće, sastavljanje menadžerskih ugovora, sastavljanje pravilnika o radu, sporazuma radničkog vijeća s poslodavcem, kolektivnih ugovora i drugih akata iz područja radnog prava);
  • javna nabava (izrada dokumentacije za nadmetanje i ugovorne dokumentacije u postupcima javne nabave, savjetovanje naručitelja u postupcima javne nabave, zastupanje ponuditelja u žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave).

Našim klijentima ujedno smo u mogućnosti pružiti pravne usluge i na engleskom jeziku.

Naš tim

Odvjetnici partneri: 

Juraj Krsnik – kao student Pravnog fakulteta u Zagrebu,  od  2014 radio  u Zajedničkom javnobilježničkom uredu Marine Augustinović i Željke Tranfić u Karlovcu, gdje  stječe iskustvo u izradi ugovora i ovršnih prijedloga. Diplomirao u svibnju 2020. g. te je od lipnja 2020. obavljao praksu kao   javnobilježnički  vježbenik u Zajedničkom javnobilježničkom uredu Marine Augustinović i Željke Tranfić u Karlovcu.  U rujnu 2020. upisan je kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Miljević i Partenri j.t.d. u Zagrebu, gdje je pod mentorstvom odvjetnika Veljka Miljevića sudjelovao u pripremama  obrana  u brojim kaznenim predmetima  te sastavljao tužbe i podneske  u predmetima naknada štete. U svibnju 2022. položio je pravosudni ispit sa ocjenom magna cum laude te od srpnja iste godine nastavio obavljati odvjetničko vježbeničku praksu  u Odvjetničkom društvu Krsnik & Partneri u Zagrebu.  Od rujna 2022 upisan kao polaznik za  specijalista  iz Kaznenopravnih znanosti na poslijediplomskom specijalističkom studiju kaznenopravnih znanosti pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odvjetnik i mlađi  partner u Odvjetničkom društvu Krsnik & Partneri.  

Selim Šabanović, rođen 23. rujna 1953. u Zagreb, završio  Klasičnu gimnaziju u Zagrebu 1972. i diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1977. Upisan u imenik odvjetničkih pripravnika u Zagrebu 1. travnja 1977. i obavljao vježbu kod odvjetnika dr. Branka Kopse, zajedničkom uredu odvjetnika Berta Črnje i  Marijana Hanžekovića te konačno  Ranka Radovića.  01. travnja 1981. upisan u imenik odvjetnika u Zagrebu. Kao odvjetnik sudjelovao je i sudjeluje u brojnim kaznenim obranama, kasnije zajedno sa odvjetnikom Krešimirom Krsnikom. U nekoliko navrata boravio u SAD-u na praksi u dva odvjetnička ureda u Chicagu radi upoznavanja kriminalne procedure i vođenja poslova sa nekretninama.  Samostalno je vodio i vodi  velike  projekte pripreme zemljišta za gradnju, otkup zemljišta i rješavanja imovinskopravnih odnosa. Vanjski je suradnik u izvođenjnu vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Član je i partner u društvu Krsnik i partneri od 2013.g.

Blaženka Dobrenić-Primorac rođena 1956 g. u Zagrebu, diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1980.g. i počela raditi kao asistent pripravnik na katedri Obiteljsko pravo na istom fakultetu. Nakon stažiranja na Općinskom i Županijskom sudu u Zagrebu, u uredu odvjetnika Branka Pajnića i položenog pravosudnog ispita, radi na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu na poslovima u području radnoga prava i ugovornih odnosa te zastupanja u sudskim sporovima u istim područjima, a kasnije  u Ministarstvu znanosti i tehnologije. Devedesetih godina prelazi na rad u Državni zavod za intelektualno vlasništvo, obavlja dužnost načelnika odjela za patente i sudjeluje u izradi prvog Zakona o patentima te postaje samostalni zastupnik u području industrijskog vlasništva. Od 2005 g. do danas u  timu je i partner odvjetničkog društva Krsnik i partneri.

Marija Đivanović u  društvu radi  od 2016. kao odvjetnička vježbenica nakon diplome na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 2020  odvjetnica i od 2022 kao partner u društvu.  Usmjerena je  pretežno na kazeno pravo te je upisala 2021 poslijediplomski specijalistički studiji kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu.  Od 2012. – 2015. godine stjecala je kao student iskustvo u Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela pri Županijskom sudu u Zagrebu, Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu te Prekršajnom sudu u Zagrebu. Usko je surađivala sa pok. odvjetnikom Krešimirom Krsnikom kao osobna asistentica za pripremu predmeta prvenstveno kaznenih kao i predmeta za naknadu štete, radnih odnosa i ostalih grana prava.

Matija Zorić – odvjetnik i mlađi partner,  2019. diplomirao na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu te od početka obavlja pripravnički staž u Odvjetničkom društvu Krsnik i partneri. 2022. položio pravosudni ispit. Kroz vježbenički staž stiče  iskustva u svim granama prava, a posebno u parničnom, ovršnom i zemljišnoknjižnom postupku.

Odvjetnici-suradnici: 

Tatjana Šijan Mrzljak – 1987.g.diplomirala  na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i  pripravnički staž obavljala je na  Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.  1989.g. položila je pravosudni ispit i imenovana zamjenicom  općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu.
Od 2008.g. radi kao odvjetnica i bavi se primarno kaznenim pravom, obiteljskim i prekršajnim pravom. Kao odvjetnica sudjelovala  je  u brojnim  složenim  kaznenim obranama.
Intenzivno je angažirana na promicanju  zaštite ljudskih prava i prava obitelji i djece  kroz konkretne predmete, i  kroz razne tribine i konferencije, okrugle stolove i monitoringe te se zalaže za poštivanje  i omogućavanje zagarantiranih prava svakog čovjeka, pojedinca, posebice djece.
Od 2009.g. intenzivno surađuje sa odvjetničkim uredom sada pok. Krešimira Krsnika, odnosno Odvjetničkim društvom Krsnik i partneri.

Gina Brnić, rođena je u Zagrebu 08.10.1960. godine. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1985. godine te je 1986. godine počela raditi kao  vježbenik na Općinskom sudu u Zagrebu, a iza toga kao  stručni suradnik na građanskom odjelu istog suda sve do 1991. godine kada se upisuje u imenik odvjetnika u Zagrebu.  Kao samostalni odvjetnik bavi se građanskim i trgovačkim pravom, posebno sa zemljišno knjižnim pravom, naknadama šteta, obiteljskim pravom, ugovornim pravom te pravom društava.  Osim pravosudnog ispita položila je 2004. godine i javnobilježnički ispit. Radi interesa za područje zaštite ljudskih prava sudjelovala je 2020. godine i završila tečaj Vijeća Europe u okviru programa edukacije u području zaštite ljudskih prava za pravne profesionalce pod nazivom Kriteriji dopuštenosti zahtjeva pred Europskim sudom za ljudska prava. S društvom Krsnik i partneri surađuje kao vanjski suradnik od 2006. godine na projektima iz domene građanskog i trgovačkog prava.

Ivan Orešković – odvjetnik,  rođen 01.05.1982 u Zagrebu, maturirao na III. gimnaziji u Zagrebu 2000.g. i diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2007.g. Upisan u imenik odvjetničkih vježbenika u Zagrebu 2008.g.  i obavljao vježbu u odvjetničkom društvu Krsnik i Drakulić d.o.o. te kod odvjetnika Krešimira Krsnika.  U veljači 2013.g. upisan u imenik odvjetnika u Zagrebu. Kao odvjetnik sudjelovao je  sa odvjetnikom Krešimirom Krsnikom u brojnim kaznenim obranama te se i sada bavi gotovo isključivo kaznenim i prekršajnim pravom. Intenzivno surađuje sa odvjetničkim društvom Krsnik i partneri od njegova osnutka.

Rade Baranović – odvjetnik, rođen je 03.11.1978. god. u Šibeniku, a od 1993. g. u Zagrebu.  1997. maturirao na  X. gimnaziji “Ivan Supek” te diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2004. godine. Radio kao vježbenik na Općinskom sudu u Zagrebu 2005.-2007. godine te položio pravosudni ispit.Kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu Željka Baranovića radio  na poslovima iz svih područja prava, no najviše interesa nalazi u sferi kazneno-materijalnog prava. U Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore upisuje se dana 01.10.2009. godine te od tada kao samostalni odvjetnik surađuje s tadašnjim odvjetnikom Rajkom Mlinarićem radeći na mnogim složenim kaznenim i drugim predmetima. Od 2014. godine sjedište ureda mu je u Boškovićevoj ulici u središtu Zagreba gdje radi kao stalni suradnik u Odvjetničkom društvu Krsnik & partneri d.o.o., u kojem društvu je uspješno sudjelovao s pok. odvjetnikom Krešimirom Krsnikom u obranama u brojnim medijski eksponiranim kaznenim postupcima, te i dalje surađuje s ostalim odvjetnicima-partnerima.

Odvjetnički vježbenici: 

Anton Zima – odvjetnički vježbenik, diplomirao 2020 na Pravnom fakultetu u Osijeku, započeo vježbu u srpnju 2021.g.

Kontakt

A: Boškovićeva 8, 10000 Zagreb

T: +385 (0)1 4800020

F: +385 (0)1 4800021

E: [email protected]

Radno vrijeme

– pon.-pet.: od 09:00-17:00 sati

– primanje stranaka po dogovoru

Zastupnici: Marija Đivanović i Blaženka Dobrenić-Primorac
Sudski registar i broj upisa: Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080952119; OIB: 67090549697
Temeljni kapital 350.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Račun (HRK): HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d. d. Zagreb, IBAN: HR8123900011100979744