Krešimir Krsnik

Krešimir Krsnik rođen je 1956. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na samom početku svoje odvjetničke karijere uhvatio se ukoštac s najzahtjevnijim predmetima s područja kaznenog prava. Kao branitelj pojavljivao se u medijski najeksponiranijim kriminalnim slučajevima, od kojih su mnogi utjecali na formiranje sudske prakse hrvatskog pravosuđa. Među prvim je hrvatskim odvjetnicima koji su sudjelovali u obrani haških optuženika, a ubraja se i u malobrojne branitelje koji su pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) bili angažirani u više postupaka. Jedan je od osnivača i prvi potpredsjednik Udruge odvjetnika koji zastupaju pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ADC-ICTY). Počasni je član Strukovne udruge kriminalista.